ورود
Instagram Telegram
ترکیبات شیمیایی زهر زنبور عسل:

photo_2018-11-30_13-12-17 
ترکیب شیمیایی زهر زنبورعسل:
درصد ترکیبات براساس وزن خشک زهر محاسبه شده است.
پپتید ملتین با 40 تا 50 درصد و آنزیم فسفولیپاز A2 با 10 تا 12 درصد وزن خشک از ترکیبات شاخص زهر زنبورعسل هستند.

photo_2018-11-30_13-00-55

  اجزای بیوشیمیایی غیرفرار زهر زنبورعسل:photo_2018-11-30_13-01-04  

9 آذر 1397   |   166072 بازدید   |   نمایش نسخه چاپی