ورود
Instagram Telegram

مجموعه ایران شهد به منظور تضمین بدون قید و شرط کیفیت......کلیه محصولات عرضه شده در سایت را در آزمایشگاه مورد آنالیز تخصصی قرار میدهد و پس از اخذ برگه کتبی آنالیز و تایید خلوص محصول مربوطه اقدام به عرضه بین هموطنان و مشتریان گرامی میکند.

در قسمت فروشگاه سایت در کنار عکس هر محصول تصویری از برگه آنالیز آزمایشگاهی آن نمونه عسل قرار داده شده است تا شما بازدید کننده گرامی با شفافیت هرچه تمام اقدام به انتخاب و خرید محصول مورد نظر خود کنید.