ورود
Instagram Telegram

ایران شهد اصل بودن محصولات خود را برای هموطنان عزیز به استناد آنالیزهای آزمایشگاهی انجام شده تضمین میکند.

لذا چنانچه آزمایشگاه معتبری در هر کجای این سرزمین عدم خلوص محصولات رو تایید کند کلیه وجه پرداختی توسط شما هموطنان گرامی شامل هزینه خرید،ارسال و هزینه آنالیز توسط شما بدون هیچ عذری مستردد میگردد....

هدف ما علاوه بر کسب روزی حلال و اشتغال زایی در میان جوانان این مرز و بوم... ارایه بدون واسطه محصولات طبیعی زنبور عسل بصورت بکر و دست نخورده  با حفظ کلیه خواص دارویی آنها به شما هموطنان گرامی میباشد.

برای مشاهده تصویر برگه آنالیز آزمایشگاهی عسلها  به قسمت فروشگاه سایت مراجعه کنید .