ورود
Instagram Telegram
عنوان: عسل طبی(کمیاب) سیستان و بلوچستان

توضیحات: این عسل طی سه مرتبه کوچ کندوها در مناطق بکر کوهپایه ای و کویری بدون تغذیه مصنوعی تولید و برداشت شده است.طعم این عسل به دلیل گیاهان خاص مناطق جنوب شرقی ایران بسیار دلچسب بوده و از خواص دارویی بیشماری برخوردار است.این دسته از عسلها در کشورهای همسایه چون پاکستان و افغانستان برای تهیه داروهای گیاهی کاربرد فراوانی دارند.

درصد ساکارز: 0/95 % ( تصویر برگه آنالیز آزمایشگاهی در کنار تصویر عسل قرار داده شده است)

میزان رطوبت: %14.6

منطقه تولید و نوع اقلیم: مناطق کوهپایه ای و کویری سیستان و بلوچستان

نوع پوشش گیاهی: بادام وحشی-گون کتیرایی کوهی-کاکوتی وحشی--گاوزبان وحشی-خارشتر وحشی -گون زرد-قنقال وحشی-سریشم وحشی - پنج انگشت وحشی و ...

موارد مصرف: مورد استفاده بیماران دیابتی-تقویت اعصاب و مغز-تقویت معده-مفید برای بیماریهای ویروسی و میکروبی-تقویت کننده سیستم ایمنی -خونسازی-تقویت کننده عمومی بدن و ...

قیمت: 1,800,000 ریال