ورود
Instagram Telegram
عناصر معدنی موجود در گرده گل زنبور عسل(pollen)

 images

گرده گل شامل انواع عناصر معدنی و ویتامین ها میباشد.پتاسیم عنصر اصلی موجود در گرده گل است.مقدار عناصر معدنی بسته به نوع گیاه و منشا جغرافیایی متفاوت است البته مقدار مس و روی تقریبا ثابت است.در ادامه به عناصر معدنی موجود در گرده گل اشاره میکنیم.مقادیر درج شده برای هر عنصر بر حسب میلی گرم در  100گرم بیان شده است.

پتاسیم  400-2000

فسفر80-600

کلسیم 20-300

منزیم 20-300

روی 3-25

منگنز 2-11

آهن 1/1 -17

مس 0/2-1/6

سلنیم 0/05-0/005

17 آذر 1402   |   235426 بازدید   |   نمایش نسخه چاپی